آموزش وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: تور ارمنستان (صفحه 5)

بایگانی برچسب: تور ارمنستان

تور ارمنستان ۵ آبان ۱۳۹۵

ارمنستان

تور ارمنستان تور ارزان ارمنستان اقامت: ۴ شب و ۵ روز پرواز: ماهان تاریخ رفت: ۵ آبان تاریخ برگشت: ۹ آبان هتل سه ستاره پریمر ۱ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان هتل سه ستاره هرازدان ۱ میلیون و ۳۸۶ هزارتومان هتل چهار ستاره رویال پلازا ۱ میلیون و ۲۸۴ هزار …

ادامه نوشته »

تور ارمنستان – تور ایروان ۵ آبان ۱۳۹۵

ارمنستان

تور ارمنستان تور ایروان اقامت: ۴ شب و ۵ روز پرواز: ماهان تاریخ رفت: ۵ آبان تاریخ برگشت: ۸ آبان هتل سه ستاره پریمر ۱ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان هتل سه ستاره هرازدان ۱ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان هتل چهار ستاره رویال پلازا ۱ میلیون و ۲۸۴ هزار …

ادامه نوشته »

تور ارمنستان ۳۰ مهر ۱۳۹۵

ارمنستان

تور ارمنستان تور ارزان ارمنستان اقامت: ۴ شب و ۵ روز پرواز: ماهان تاریخ رفت: ۳۰ مهر تاریخ برگشت: ۴ آبان هتل سه ستاره پریمر ۱ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان هتل سه ستاره هرازدان ۱ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان هتل چهار ستاره رویال پلازا ۱ میلیون و ۲۸۴ …

ادامه نوشته »

تور ارمنستان ۲۲ مهر ۱۳۹۵

ارمنستان

تور ارمنستان تور ارزان ارمنستان اقامت: ۴ شب و ۵ روز پرواز: ماهان تاریخ رفت: ۲۲ مهر تاریخ برگشت: ۲۶ مهر هتل سه ستاره پریمر ۱ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان هتل سه ستاره هزاردان ۱ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان هتل چهار ستاره رویال پلازا ۱ میلیون و ۲۸۴ …

ادامه نوشته »

تور ارمنستان ۱۶ مهر ۱۳۹۵

ارمنستان

تور ارمنستان تور ارزان ارمنستان اقامت: ۴ شب و ۵ روز پرواز: ماهان تاریخ رفت: ۱۶ مهر تاریخ برگشت: ۲۰ مهر هتل سه ستاره پریمر ۱ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان هتل سه ستاره هرازدان ۱ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان هتل چهار ستاره رویال پلازا ۱ میلیون و ۲۸۴ …

ادامه نوشته »

تور ارمنستان ۱۵ مهر ۱۳۹۵

ارمنستان

تور ارمنستان تور ارزان ارمنستان اقامت: ۴ شب و ۵ روز پرواز: ماهان تاریخ رفت: ۱۵ مهر تاریخ برگشت: ۱۹ مهر هتل سه ستاره پریمر ۱ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان هتل سه ستاره هرازدان ۱ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان هتل چهار ستاره رویال پلازا ۱ میلیون و ۲۸۴ …

ادامه نوشته »

تور ارمنستان ۲۸ مهر ۱۳۹۵

ارمنستان

تور ارزان ترمنستان اقامت: ۳ شب و ۴ روز پرواز: ماهان تاریخ رفت: ۲۸ مهر تاریخ برگشت: ۱ آبان هتل سه ستاره پریمر ۹۴۸ هزار تومان هتل سه  ستاره هرازدان ۱ میلیون و ۳۴ هزار تومان هتل چهار ستاره رویال پلازا ۱ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان خدمات تور ارمنستان …

ادامه نوشته »

تور ارمنستان ۲۵ مهر ۱۳۹۵

ارمنستان

تور ارزان ارمنستان اقامت: ۳ شب و ۴ روز پرواز: ماهان تاریخ رفت: ۲۵ مهر تاریخ برگشت: ۲۸ مهر هتل سه ستاره پریمر ۹۴۸ هزار تومان هتل سه ستاره هراز دان ۱ میلیون و ۳۴ هزار تومان هتل چهار ستاره رویال پلازا ۱ میلیون و ۳۲۱هزار تومان خدمات تور ارمنستان …

ادامه نوشته »

تور ارمنستان ۱۲ مهر ۱۳۹۵

ارمنستان

تور ارمنستان اقامت: ۳ شب و ۴ روز پرواز: ماهان تاریخ رفت: ۱۲ مهر تاریخ برگشت: ۱۵ مهر هتل سه ستاره پریمر ۱ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان هتل سه ستاره هراز  دان ۱ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان هتل چهار ستاره رویال پلازا ۱ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان …

ادامه نوشته »

تور ارمنستان ۱۱ مهر ۱۳۹۵

ارمنستان

تور ارمنستان اقامت: ۳ شب و ۴ روز پرواز: ماهان تاریخ رفت: ۱۱ مهر تاریخ برگشت: ۱۴ مهر هتل سه ستاره نور ۱ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان هتل چهار ستاره رویال پلاس ۱ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان هتل پنج ستاره نشنال ۱ میلیون و ۶۸۷ هزار تومان خدمات …

ادامه نوشته »